Ngày 12/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 và xem xét các Tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm, 6/13 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt mức đề ra

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt 7,27%, tăng so với cùng kỳ năm 2013, trong đó nông- lâm- thủy sản tăng 2,7%, công nghiệp – xây dựng tăng 10,34%, dịch vụ tăng 9,2%. Trong xây dựng NTM đã có 15 xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên, 45 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 111 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, còn 20 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Gía trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 3.765,6 tỷ đồng; thu hút được 5 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, nộp ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.248 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ; chỉ số CPI 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định so với tháng 12/2013, tính chung 6 tháng CPI ước tăng 1,45% so với tháng 12/2013.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 942 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó thu cân đối ngân sách ước 890 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước 4.417 tỷ đồng; chi ngân sách ước 3.797 tỷ đồng, bằng 60% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Đã thực hiện phân bổ 1.384 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao trong kế hoạch năm 2014. Một số nguồn vốn lớn đã thực hiện giải ngân đạt từ 50-70% trong 6 tháng đầu năm. Tính đến tháng 6/2014 đã có 12 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 130 đơn vị.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều bước phát triển. Đến nay đã có 59.324 người tham gia BHXH và 741.356 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 91% dân số toàn tỉnh. Đã giải quyết việc làm cho khoảng 8.100 lao động trong 6 tháng đầu năm; thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng người có công, người nghèo, bảo đảm đầy đủ các chính sách cho người dân. Công tác thanh tra, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác dân tộc, công tác đối ngoại được thực hiện tốt; bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ và Quyết định số 26 ngày 10/1/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội và ngân sách nhà nước năm 2014. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các đối tượng vay được tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thuận lợi nhất. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các công trình, dự án . Tăng cường quản lý thuế trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

Trước mắt ưu tiên thi công các công trình trọng điểm, đầu tư cho nông nghiệp

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình lên HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2014. Các Tờ trình bao gồm: Tờ trình về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp đối với các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Tờ trình về điều chỉnh dự toàn thu ngân sách nhà nước, điều chỉnh số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2014; Tờ trình về điều chỉnh nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với cộng tác viên dân số; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ từ NSNN để thực hiện một số nội dung xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014- 2020.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, báo cáo làm rõ thêm tình hình, những khó khăn vướng mắc tại địa phương và cho ý kiến về các tờ trình. Cụ thể về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ từ NSNN để thực hiện một số nội dung xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014- 2020, đa số các đại biểu nhất trí với chủ trương này và đánh giá cao vai trò của kinh tế nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn những vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo huyện Yên Thủy đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cho nông nghiệp song song với tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; quan tâm tới hệ thống tưới tiêu của huyện. Lãnh đạo huyện Lạc Sơn báo cáo mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhiều tính khả thi tại địa phương, cho thấy hướng đi tích cực trong phát triển nông nghiệp.

Với những khó khăn còn tồn tại, lãnh đạo huyện Cao Phong đề nghị tỉnh quan tÂm thúc đẩy nhanh tiến độ đường Bắc Phong- Thung Nai, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch tại huyện. Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở KH&ĐT Bùi Hải Quang cho biết dự án Hồ Cạn Thượng, Cao Phong và đường Bắc Phong – Thung Nai đều đang trong giai đoạn chờ cân đối vốn và phải chờ triển khai thực hiện sau. Giám đốc sở KH&ĐT cũng đề nghị xiết chặt thu thuế đất đối với doanh nghiệp trên quan điểm nhà nước chỉ hỗ trợ một phần về giải phóng mặt bằng, hệ thống điện, nước, mở đường cho doanh nghiệp tới đầu tư; doanh nghiệp phải thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuế đất cho nhà nước, tránh thất thu thuế sử dụng đất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng cho ý kiến về Tờ trình hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới; bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị sở NN&PTNT khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đê Đà Giang nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, sở báo cáo lên UBND tỉnh trước ngày 20/6/2014.

Cho ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đăng Ninh đề nghị các ngành, các cấp nỗ lực hoàn thành thu một nửa số nợ 250 tỷ tiền thuế đất nợ đọng của doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm. Hạn chế phát sinh chi; phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND TT tỉnh đề nghị các ngành phối hợp xem xét chuẩn bị cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu 10% con em dân tộc được theo học trong các trường nội trú; chuẩn bị cơ sở điều trị methadone cho người nghiện điều trị…

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các ngành, các cấp trong nửa đầu năm 2014. Đồng chí thống nhất với kết quả báo cáo 6 tháng đầu năm và các Tờ trình; giao văn phòng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến trong cuộc họp, ý kiến của các đại biểu vào Tờ trình, sớm hoàn thiện và trình HĐND. Tuy nhiên, đồng chí cũng đánh giá còn 7/13 chỉ tiêu chưa đạt do đó nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là rất nặng nề và đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, đoàn thể và cả hệ thống chính trị để hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2014. Về giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, các huyện rà soát lại những việc đã thực hiện và chưa thực hiện được theo Quyết định số 26 ngày 10/1/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội và ngân sách nhà nước năm 2014. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra công tác thu chi tài chính. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu tong công tác. Tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các ngành, sở, huyện, đơn vị trong thi công; trước mắt tập trung chỉ đạo vào các công trình quan trọng. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn./.

Lê Thùy

Khách hàng

Mỗi lần đến Hòa Bình nghỉ dưỡng du lịch và công tác, tôi luôn lựa chọn Khách sạn Khoa Thanh vì sự ân cần, chuyên nghiệp trong phục vụ, phòng nghỉ thoáng mát sạch sẽ và đặc biệt là có thể chơi môn thể thao yêu thích của tôi là Tenis bất kỳ lúc nào rảnh rỗi. 
Bà Nguyễn Thị Liễu - Du khách nghỉ dưỡng tại Hà Nội

Liên hệ

KHÁCH SẠN KHOA THANH
Hồ Mỏ Luông, Chiêng Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Tel: 0218.386.7162 - Hotline: 0912.326.770
VPĐD: P704 tòa nhà D11 Sunrise Building, đường Trần Thái Thông, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline: 090.600.6100 (Mr Điệp)
Thiết kế Website bởi: WebVang.net

Thiết lập Website

Màu sắc

Lựa chọn màu sắc chính cho website
Đỏ hồng Xanh Vàng Xanh lá cây Vàng xanh

Website

Màu nền Website
Màu chữ
Kiểu hiển thị
Chọn kiểu Menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction